سیستم مدیریت درخواست

  • تسريع امر پاسخگويي به مشتريان
  • حل برخي از مشکلات مشتريان با مراجعه به مقالات، راهنماها و درخواست هاي ثبت شده در سيستم
  • ايجاد نظم بيشتر در سرويس دهي به مشتريان
  • روال منظم تري براي سرويس دهي به مشتريان

تيکت چيست؟

هر درخواست مشتري در قالب يک تيکت تعريف مي گردد که با شماره از ساير موارد تميز مي يابد و اين امکان وجود داردکه يک تيکت با چند بار پرسش و پاسخ در يک گفتگو قرار گيرد. مشتريان مي توانندهرگونه سوال، درخواست، مشکل و ... خود را با ايجاد يک تيکت اعلام نمايند. تيکت مشتري به واحد سازماني مربوطه ارجاع داده مي شود و مسئول آن واحد، پاسخ مشتري را در همان تيکت ارسال خواهد کرد. در هر تيکت، فقط يک موضوع بايد مطرح شود و پاسخ هاي آن در همان تيکت به مشتري برگردد.
اولويت پاسخگويي: با راه اندازي سيستم مديريت درخواست ها ، اوليت پاسخ گويي به سوالات و درخواست ها تغيير مي يابد و اين سيستم براي دريافت پاسخ در اولويت قرار مي گيرد.

- گزارش دفتر روزنامه

- گزارش دفتر کل

- گزارش دفتر معین

- گزارش دفتر تفضیلی

- گزارش دفتر جزء

دفتر روزنامه

مسیر: گزارشات حسابداری > دفاتر استاندارد > دفتر روزنامه

پس از جمع آوری اسناد و مدارک مثبته، تجزیه و تحلیل رویداد مالی و تنظیم سند حسابداری، رویدادهای مزبور به شکلی مناسب در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد. گروه دوم دفاتر غیررسمی یا کمکی که شامل دفاتر معین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران است. دفتر روزنامه، دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند.

نوشتن دفتر روزنامه دو مرحله دارد: 1- تنظیم سند حسابداری (از طریق تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مثبته). 2-  نوشتن رویداد مالی در دفتر که به این ترتیب است: تاریخ رویداد مالی، عنوان حساب بدهکار و ثبت مبلغ بدهکار در ستون بدهکار، عنوان حساب بستانکار و ثبت مبلغ بستانکار در ستون بستانکار، شرح مختصری از رویداد مالی.

برای مشاهده ی دفتر روزنامه در زیرسیستم حسابداری از مسیر فوق استفاده کنید. ابتدا نوع جستجو را از  انتخاب کنید. سپس بر اساس انتخاب خود از/تا شماره ی سند و یا از/تا تاریخ سند را وارد نموده، دکمه ی  را بفشارید. کلیه سرفصل های کلی که در این بازه گردش داشته اند، در جدول زیر نشان داده می شود. ترتیب پیش فرض نمایش اطلاعات بر اساس شماره سند است. جهت مرتب سازی بر اساس هر ستونی می توانید روی عنوان آن کلیک کنید.

نکتــــه: در صورتی که نوع جستجو را بر اساس تاریخ سند انتخاب کنید، مانده بدهکار و بستانکار قبل از این تاریخ در قسمت «مانده از قبل» به کاربر نشان داده می شود.

دفتر کل

مسیر: گزارشات حسابداری > دفاتر استاندارد > دفتر کل

یکی دیگر از دفاتر مورد استفاده حسابداران برای ثبت رویدادهای مالی دفتر کل است. دفتر کل عبارت است از مجموعه ی حساب‌هایی که برای ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی استفاده می شود. دفتر کل را دفتر «ثبت نهایی» هم می گویند. پس از آنکه رویدادهای مالی در دفتر روزنامه ثبت شد، مبالغ بدهکار و بستانکار هر رویداد مالی به ترتیب در بدهکار و بستانکار حسابهای مربوط در دفترکل نوشته می شود که به این کار انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل یا نقل به حسابها گفته می شود.

دو حالت برای گزارش دفتر کل وجود دارد. یا گزارش گیری بر اساس کلیه حسابهای کل صورت می گیرد یا بر اساس یک حساب کل خاص. ابتدا حالت گزارش گیری مورد نظر خود را تعیین کرده، سپس بازه ی تاریخ برای جستجو را وارد نمایید. در انتها دکمه ی مشاهده را کلیک کنید. برای ارسال گزارش به Excel, Adobe reader یا Word  از دکمه ی  استفاده کنید.

نکتــــه: اگر بر اساس کلیه حسابهای کل گزارش گیری کنید، برای هر حساب کل یک صفحه ی مجزا نشان داده خواهد شد.

دفتر معین

مسیر: گزارشات حسابداری > دفاتر استاندارد > دفتر معین

دفتر معین دفتریست که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل نگهداری می شود. در بعضی از موسسات جریان کار به ترتیبی است که نیاز به تهیه ی اطلاعات جزئی فعالیت های مالی است. این گونه اطلاعات را نمی توان به آسانی از دفتر کل استخراج نمود. در نتیجه از دفاتری که جنبه ی کمکی و فرعی دارند، استفاده می شود. دفتر معین یکی از این دفاتر است.

برای مشاهده ی این دفتر به مسیر گفته شده بروید. برای این دفتر نیز، چند حالت گزارش گیری وجود دارد:

  1. گزارش گیری بر اساس کلیه حساب های معین یک حساب کل مشخص: برای این کار گزینه ی  را علامت زده، سپس حساب کل مورد نظر را از کشوی مربوط انتخاب کنید.
  2. گزارش گیری بر اساس کلیه ی حساب های معین بدون توجه به سطح کل حساب: برای این نوع گزارش گیری نیز گزینه ی  را انتخاب کنید. گردش هر حساب معین در صفحه ای جداگانه در قالب دفتر معین نشان داده می شود. 
  3. گزارش گیری بر اساس یک حساب معین مشخص: گزینه ی  را علامت زده و از کشوی مربوط، سرفصل معین مورد نظر را انتخاب کنید.

نکتــــه: در تمام انواع گزارش گیری امکان محدود کردن نتایج به یک بازه ی زمانی مشخص وجود دارد. برای این کار از این قسمت  باید استفاده شود.

برای ارسال گزارش به نرم افزارهای Excel, Adobe reader یا Word  از دکمه ی  استفاده کنید.

 

دفتر تفضیلی

مسیر: گزارشات حسابداری > دفاتر استاندارد > دفتر تفصیلی

دفتر تفصیلی یکی دیگر از دفاتر کمکی است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر حساب معین استفاده می شود. جهت مشاهده ی این دفتر از مسیر فوق اقدام کنید. نحوه ی کار با این فرم نیز مشابه دفتر معین بوده و به این دلیل از ذکر دوباره آنها خودداری می کنیم.

دفتر جزء

مسیر: گزارشات حسابداری > دفاتر استاندارد >دفتر جزء

از این قسمت برای مشاهده ی دفتر جزء استفاده می شود. دفتر جزء، از دیگر دفاتر کمکی در حسابداری است. در این فرم نیز امکان گزارش گیری بر اساس کلیه سرفصل های جزء یک تفصیلی خاص، کلیه سرفصل های جزء و یا یک سرفصل جزء خاص وجود دارد. همچنین به ازای هر سه ی این حالات می توان نتایج را به بازه ی زمانی مشخصی محدود کرد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت پارسینا پردازان آریا می باشد.