سیستم مدیریت درخواست

 • تسريع امر پاسخگويي به مشتريان
 • حل برخي از مشکلات مشتريان با مراجعه به مقالات، راهنماها و درخواست هاي ثبت شده در سيستم
 • ايجاد نظم بيشتر در سرويس دهي به مشتريان
 • روال منظم تري براي سرويس دهي به مشتريان

تيکت چيست؟

هر درخواست مشتري در قالب يک تيکت تعريف مي گردد که با شماره از ساير موارد تميز مي يابد و اين امکان وجود داردکه يک تيکت با چند بار پرسش و پاسخ در يک گفتگو قرار گيرد. مشتريان مي توانندهرگونه سوال، درخواست، مشکل و ... خود را با ايجاد يک تيکت اعلام نمايند. تيکت مشتري به واحد سازماني مربوطه ارجاع داده مي شود و مسئول آن واحد، پاسخ مشتري را در همان تيکت ارسال خواهد کرد. در هر تيکت، فقط يک موضوع بايد مطرح شود و پاسخ هاي آن در همان تيکت به مشتري برگردد.
اولويت پاسخگويي: با راه اندازي سيستم مديريت درخواست ها ، اوليت پاسخ گويي به سوالات و درخواست ها تغيير مي يابد و اين سيستم براي دريافت پاسخ در اولويت قرار مي گيرد.

ثبت و ویرایش اسناد حسابداری

مسیر: عملیات حسابداری > ثبت و ویرایش اسناد حسابداری

در بیشتر واحدهای اقتصادی قبل از ثبت رویدادهای مالی در دفاتر رسمی سند حسابداری تهیه می گردد. سند حسابداری برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی در آن نوشته می شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در آن، دفاتر حسابداری تنظیم می گردد. سند حسابداری شکل مشخص و یکسانی ندارد و در هر واحد اقتصادی با توجه به نیاز و سلیقه حسابداران ممکن است به شکل های متفاوتی تنظیم و ستون بندی شود. پس از جمع آوری و بررسی اسناد و مدارک مثبت، حسابدار تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی را انجام داده و سپس سند حسابداری را تنظیم می کند.

برای ثبت یک سند حسابداری ابتدا دکمه  را کلیک کنید. در ابتدا سند جدید با پیش فرضهای مشخص شده ایجاد می شود. یعنی شماره سند 1- ، شماره قطعی 1-، تاریخ سند برابر با تاریخ روز و شرح سند نیز برابر با « به شرح ضمائم» خواهند بود. پس از ذخیره، شماره سند و شماره قطعی هر دو به طور اتوماتیک مقدار خواهند گرفت.  تاریخ و شرح سند را می توانید به دلخواه خود تغییر دهید.

نکتــــه:

 • شماره سند، شماره ایست که در فرآیند مرتب سازی اسناد تغییر می کند.
 • شماره قطعی، شماره ایست که هیچ گاه تغییر نکرده و به صورت ثابت خواهد بود.

برای ثبت ردیف های سند، از جدول استفاده کنید. ستون های جدول به شرح زیر هستند:

 • کد حساب: کد حساب مورد نظر خود را در این ستون وارد کنید (کد حسابها در قسمت معرفی سرفصل های حساب معرفی شده اند). پس از وارد کردن کد حساب معتبر، نام آن در ستون «نام حساب» نشان داده خواهد شد.
 • نام حساب: در صورتی که کد حسابی را نمی دانید و یا ورود نام حساب برای شما آسان‌تر است، نام حساب مورد نظر را در این ستون تایپ کرده و یا از کشوی مربوطه انتخاب کنید. پس از ورود درست نام حساب، کد آن در ستون «کد حساب» نشان داده خواهد شد. پس با توجه به آنچه که گفته شد کاربر نیازی به پر کردن هر دوی این ستون ها ندارد؛ پر کردن یکی موجب تکمیل دیگری می شود.
 • کد پروژه: اگر کد پروژه مورد نظر خود را جهت ثبت سند حسابداری می دانید، آن را در این ستون وارد کنید. در صورت معتبر بودن کد پروژه، نام پروژه در ستون بعدی نمایش داده خواهد شد.
 • نام پروژه: در صورتی که کار با اسامی برای شما راحت تر است و مایل به استفاده از ستون «کد پروژه» نیستید، نام پروژه را در این ستون وارد کنید و یا از کشوی مربوطه انتخاب کنید.
 • کد مرکز هزینه: اگر کد مرکز هزینه مورد نظر خود را جهت ثبت سند حسابداری می دانید، آن را در این ستون وارد کنید. در صورت معتبر بودن کد مرکز، نام مرکز در ستون بعدی نمایش داده خواهد شد.
 • نام مرکز هزینه: در صورتی که کار با اسامی برای شما راحت تر است و مایل به استفاده از ستون «کد مرکز هزینه» نیستید، نام مرکز را در این ستون وارد کنید و یا از کشوی مربوطه انتخاب کنید.
 • کد شخص: می توانید به جای ورود نام شخص از این ستون استفاده کرده و کد شخص را وارد نمایید. پس از ورود، ستون نام شخص به طور خودکار تکمیل می شود.
 • نام شخص: نام شخص مورد نظر خود را در این ستون وارد کنید و یا از کشوی مورد نظر انتخاب کنید.

نکتــــه:  وجود ستونهای کد (کد حساب، کد مرکز هزینه، کد پروژه و کد شخص) برای سهولت ورود اطلاعات است. زیرا تایپ و ورود نام ها معمولاً امری وقت گیر است. در تمام این جفت ستونها، پر کردن یکی باعث تکمیل دیگری توسط نرم افزار می شود.

 • شرح ردیف: شرح فعالیت مالی را که در حال ثبت آن هستید باید در این ستون وارد کنید. جهت سهولت می توانید از شرح های از پیش تعریف شده نیز (معرفی شرح های استاندارد) استفاده کنید.  
 • بدهکار/بستانکار: مبلغ فعالیت را در این ستون وارد کنید.
 • نوع سند: در نر م افزار پارسینا صدور سند از قسمت های مختلفی قابل انجام است. یک سند حسابداری می تواند از قسمت حسابداری، خزانه، خرید، فروش و ... صادر شود. در این ستون بخش صادر کننده ی سند نمایش داده می شود. این ستون غیرقابل تغییر بوده و توسط سیستم مقدار می گیرد.
 • ستونهای کاربر ثبت، زمان ثبت: در این ستون ها کاربر ثبت کننده ی آرتیکل و زمان ثبت آن نشان داده می شوند.
 • ستونهای کاربر ویرایش، زمان ویرایش: در این ستون ها کاربر ویرایش کننده ی آرتیکل و زمان ویرایش نشان داده می شوند. باید به این نکته توجه داشت که در زمان ثبت اولیه مقادیر این ستون ها برابر با مقادیر ستون های کاربر ثبت و زمان ثبت هستند.

نکتــــه: از میان ستون های جدول، تکمیل ستون های ستاره دار جهت ثبت اطلاعات الزامیست.

پس از ورود اطلاعات، جهت ذخیره سند از دکمه ی  استفاده کنید. در جریان ذخیره، مراحل کنترلی مختلفی روی اطلاعات صورت می گیرد. در ابتدا بر اساس تنظیمات کنترلی که قبلاً مشخص کرده اید (تنظیمات کنترلی حسابها)، کنترل ماهیت حسابها و الزامات مورد نظر انجام شده و در صورت هر گونه مغایرتی، اخطارهای مورد نیاز به کاربر داده می شود. به طور مثال اخطار زیر در صورت بستانکار شدن صندوق به کاربر نشان داده شده است.

 

مرحله ی دوم کنترل مانده ی اعتبار اشخاص است. این کنترل با توجه به تعاریف کاربر در قسمت تعیین اعتبارات اشخاص انجام شده و در صورت مغایرت پیغام مناسب نشان داده خواهد شد.

مرحله ی آخر کنترل تراز بودن سند است. سند تراز سندی است که جمع ستون بدهکار آن با جمع ستون بستانکارش برابر باشد. نابرابری جمع این ستون ها، در قسمت پایین فرم در فیلد و با رنگ زرد نشان داده خواهد شد. اگر سند تراز باشد، اختلاف برابر با صفر بوده و با رنگ سفید  نشان داده می شود.