سیستم مدیریت درخواست

  • تسريع امر پاسخگويي به مشتريان
  • حل برخي از مشکلات مشتريان با مراجعه به مقالات، راهنماها و درخواست هاي ثبت شده در سيستم
  • ايجاد نظم بيشتر در سرويس دهي به مشتريان
  • روال منظم تري براي سرويس دهي به مشتريان

تيکت چيست؟

هر درخواست مشتري در قالب يک تيکت تعريف مي گردد که با شماره از ساير موارد تميز مي يابد و اين امکان وجود داردکه يک تيکت با چند بار پرسش و پاسخ در يک گفتگو قرار گيرد. مشتريان مي توانندهرگونه سوال، درخواست، مشکل و ... خود را با ايجاد يک تيکت اعلام نمايند. تيکت مشتري به واحد سازماني مربوطه ارجاع داده مي شود و مسئول آن واحد، پاسخ مشتري را در همان تيکت ارسال خواهد کرد. در هر تيکت، فقط يک موضوع بايد مطرح شود و پاسخ هاي آن در همان تيکت به مشتري برگردد.
اولويت پاسخگويي: با راه اندازي سيستم مديريت درخواست ها ، اوليت پاسخ گويي به سوالات و درخواست ها تغيير مي يابد و اين سيستم براي دريافت پاسخ در اولويت قرار مي گيرد.

​​​​​تعیین اعتبارات اشخاص

مسیر: اطلاعات پایه حسابداری > تعیین اعتبارات اشخاص

برای تعیین اعتبار و کنترل مانده ی اشخاص در حساب های مختلف از این بخش استفاده می شود. مثلاً اگر بخواهید مانده ی حساب یک مشتری در بخش فروش از عدد مشخصی بیشتر نشود، می توان از این قسمت کنترل این موضوع را انجام داد.

نوع اعتبار شامل دو حالت بدهکار و بستانکار است که از طریق فیلد نوع اعتبار مشخص می شود. سایر موارد را نیز با توجه به نیاز خود تنظیم کنید.

نوع اقدام، نحوه ی رفتار نرم افزار را با مغایرت ها تعیین می کند. به عنوان مثال در مورد تعریف شده ای که در شکل فوق مشاهده می کنید، سیستم پیغام زیر را نشان داده و مانع از ذخیره ی اطلاعات می شود:

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت پارسینا پردازان آریا می باشد.