سیستم مدیریت درخواست

  • تسريع امر پاسخگويي به مشتريان
  • حل برخي از مشکلات مشتريان با مراجعه به مقالات، راهنماها و درخواست هاي ثبت شده در سيستم
  • ايجاد نظم بيشتر در سرويس دهي به مشتريان
  • روال منظم تري براي سرويس دهي به مشتريان

تيکت چيست؟

هر درخواست مشتري در قالب يک تيکت تعريف مي گردد که با شماره از ساير موارد تميز مي يابد و اين امکان وجود داردکه يک تيکت با چند بار پرسش و پاسخ در يک گفتگو قرار گيرد. مشتريان مي توانندهرگونه سوال، درخواست، مشکل و ... خود را با ايجاد يک تيکت اعلام نمايند. تيکت مشتري به واحد سازماني مربوطه ارجاع داده مي شود و مسئول آن واحد، پاسخ مشتري را در همان تيکت ارسال خواهد کرد. در هر تيکت، فقط يک موضوع بايد مطرح شود و پاسخ هاي آن در همان تيکت به مشتري برگردد.
اولويت پاسخگويي: با راه اندازي سيستم مديريت درخواست ها ، اوليت پاسخ گويي به سوالات و درخواست ها تغيير مي يابد و اين سيستم براي دريافت پاسخ در اولويت قرار مي گيرد.

انتقال حساب شخص به حساب یا شخص دیگر

مسیر: عملیات حسابداری > سایر > انتقال یک حساب/شخص به حساب/شخص دیگر

در صورت نیاز به تغییر سرفصل یا شخص در اسناد ثبت شده، از این فرم باید استفاده شود. کاربر از طریق این فرم قادر خواهد بود که در اسناد انتخابی خود، یک سرفصل را با سرفصلی دیگر عوض کند. این امکان در مورد اشخاص نیز وجود دارد. یعنی می توان کلیه اسناد ثبت شده به نام یک شخص را به شخص دیگر انتقال داد.

نکتــــه: در این انتقالات، می توان مبنا را یک شخص یا یک حساب خاص در نظر گرفت.

جهت کار با فرم، ابتدا نوع انتقال مورد نظر خود را با انتخاب تَب مناسب از انتهای صفحه تعیین کنید: . سپس نوع جستجوی اسناد را از کشوی  انتخاب کنید. دو حالت جستجو برای اسناد وجود دارد: بر اساس تاریخ سند یا بر اساس شماره سند. پس از انتخاب نوع جستجو بازه ی تاریخ یا شماره سند را وارد کرده و دکمه ی جستجو را کلیک کنید:

شکل 36: انتقال یک حساب به حساب دیگر یا یک شخص به شخص دیگر

 

مرحله ی دوم علامت زدن سندهای مورد نظر است. اگر مایل به انتقال یک حساب به حساب دیگر هستید، ابتدا سرفصل مبدأ و مقصد را انتخاب کنید. اگر می خواهید این انتقال فقط برای یک شخص صورت بگیرد باید شخص مورد نظر را نیز از لیست کشویی مربوطه انتخاب کنید. جهت فعال شدن این لیست باید تیک گزینه ی  را بردارید؛ سپس از کشوی  شخص مربوطه را انتخاب کنید.

برای انتقال ثبت های یک شخص به شخص دیگر، پس از علامت زدن سندها، شخص مبدا و مقصد را انتخاب کرده، سپس با توجه به نیاز خود تعیین کنید که این امر بدون توجه به سرفصل آرتیکل صورت بگیرد یا خیر.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت پارسینا پردازان آریا می باشد.