سیستم مدیریت درخواست

 • تسريع امر پاسخگويي به مشتريان
 • حل برخي از مشکلات مشتريان با مراجعه به مقالات، راهنماها و درخواست هاي ثبت شده در سيستم
 • ايجاد نظم بيشتر در سرويس دهي به مشتريان
 • روال منظم تري براي سرويس دهي به مشتريان

تيکت چيست؟

هر درخواست مشتري در قالب يک تيکت تعريف مي گردد که با شماره از ساير موارد تميز مي يابد و اين امکان وجود داردکه يک تيکت با چند بار پرسش و پاسخ در يک گفتگو قرار گيرد. مشتريان مي توانندهرگونه سوال، درخواست، مشکل و ... خود را با ايجاد يک تيکت اعلام نمايند. تيکت مشتري به واحد سازماني مربوطه ارجاع داده مي شود و مسئول آن واحد، پاسخ مشتري را در همان تيکت ارسال خواهد کرد. در هر تيکت، فقط يک موضوع بايد مطرح شود و پاسخ هاي آن در همان تيکت به مشتري برگردد.
اولويت پاسخگويي: با راه اندازي سيستم مديريت درخواست ها ، اوليت پاسخ گويي به سوالات و درخواست ها تغيير مي يابد و اين سيستم براي دريافت پاسخ در اولويت قرار مي گيرد.

اموال و دارایی های ثابت

سیستم اموال پارسینا وظیفه مکانیزه کردن و مدیریت عملیات مربوط به اموال سازمانی را بر عهده دارد. اطلاع دقیق از محل استقرار، انجام محاسبه خسارت و استهلاک، جایگزینی، بیمه، نقل و انتقال، وضعیت فروش یا اهداء اموال سازمانی، از ارکان مدیریت سرمایه سازمان‌ها است. سیستم اموال پارسینا ضمن تسهیل ثبت عملیات، شما را در مدیریت این امور یاری می دهد.

مروری بر این محصول


 • تعریف قوانین استهلاك با استفاده از جدول استهلاك
 • تعیین محل استقرار اموال
 • گروه بندى دارایى ها
 • ثبت دارایى ها و تخصیص شماره پلاك اصلى و فرعى
 • محاسبه خودکار استهلاك بر اساس تعاریف اولیه به صورت جمعى
 • قیمت گذارى بر اساس قیمت مندرج در برگه تحویل کالا
 • ثبت تعمیرات
 • تعدیل قیمت دارایى
 • ثبت بیمه دارایى ها به صورت تکى و گروهى
 • صورت بردارى و تطبیق دارایى
 • ثبت اطلاعات مربوط به خدمات پس از فروش
 • ثبت و نگهدارى سوابق نقل و انتقال دارایى ها
 • ثبت امانت دارایى ها و بازگشت آن
 • تجدید ارزیابى اموال
 • ثبت عملیات فروش، اجاره، تعمیر، اسقاط، بروز حوادث و اهداى دارایى ها

 • کارت اموال
 • دفتر اموال
 • کارت تفصیلى دارایى هاى ثابت
 • سوابق تغییرات اساسى
 • گزارش نقل و انتقال دارایى ها
 • گزارش داراییهاى نزد کارکنان
 • گزارش عملیات انجام گرفته روی دارایی ها: فروش، امانت، تعمیرات، اهدا و ...
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت پارسینا پردازان آریا می باشد.